Aktiviti

Kolokium & Bengkel Memperkasa Polisi Dan Dasar Pendidikan Islam Kebangsaan

Kolokium & Bengkel Memperkasa Polisi Dan Dasar Pendidikan Islam Kebangsaan

“Memperkasa Pendidikan Islam Cabaran Dan Harapan” yang dibentangkan oleh Dr Haji Ridzuan bin Ahmad, Pensyarah IPG Sultan Abdul Halim di Pejabat ISMA Ipoh pada hari ini.

Kolokium dan bengkel ini dihadiri 6 orang Jawatankuasa Pusat i-Guru, 4 orang Guru Besar & Pengetua Sekolah, 4 orang Pensyarah IPG dan 4 orang Guru Pendidikan Islam.

Back to top button